Fejes Imre /Emerik/ 1967.05.21. Újvidék, / 13db.

„naiv” festő