Graf Endre Czegei Wass, Éva Siemers Baronin, d. J.Endre Czegei Wass, 28.11.1971. Hamburg, / 25

der Vater von der Schriftsteller Albert Wass, die erste Frau des Schriftstellers und der jüngste Sohn des Schriftstellers